Raporty EBI

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 26.06.2024 roku

Raport Załącznik 1

Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 26.06.2024

Raport Załącznik 1

Zobacz starsze raporty

Raporty ESPI

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 26.06.2024 roku

Raport Załącznik 1

Wypłata dywidendy za rok 2023 - Suntech S.A.

Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 26.06.2024 r.

Raport Załącznik 1

Zobacz starsze raporty

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+