Zarząd Spółki 

Piotr Saczuk - Prezes Zarządu

Odpowiedzialny za strategię rozwoju firmy i finanse. Piotr ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, zdobywając tytuł magistra inżyniera. Następnie ukończył studia doktoranckie w Instytucie Technologii Elektronowej. Posiada ponad dwadzieścia lat doświadczenia w branży technologii informacyjnych. Praktykę biznesową zbudował w kilku firmach technologicznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, podążając ścieżką od projektanta systemów informatycznych, przez działy sprzedaży i marketingu, po stanowiska menedżerskie.

 

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzialny za sprzedaż, rozwój produktów i wdrożenia. Wojciech studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a następnie na Technische Universität w Berlinie, gdzie zdobył tytuł Diplom-Ingenieur. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Kierował i koordynował realizację kluczowych projektów firmy w dziedzinie bankowości elektronicznej w Polsce oraz w sektorze telekomunikacyjnym, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w tym dla renomowanych globalnych marek telekomunikacyjnych.

 

 

Rada Nadzorcza

Zbigniew Karpiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prawnik - radca prawny od 1986 r., wspólnik Kancelarii Prawnej Karpiński, Opalińska Kołacz spółka jawna. Posiada długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej między innymi  firm informatycznych.

 

Waldemar Sielski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie Zawodowe: UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) – Konsultant Komputerowy; Olivetti – Manager Public Sector; Microsoft – Dyrektor Generalny na Polskę, obecnie Prezes Zarządu w spółce Multis sp. z o.o. Przewodniczący Rady w fundacji Multis Multum (jej Fundator); inwestor w nieruchomościach, informatyce, finansach i medycynie. Przez ostatnie lata członek w kilkunastu Radach Nadzorczych w firmach giełdowych: Suntech SA (aktualnie); MCI Management SA; Inteliwise SA, ABC Data SA; oraz niepublicznych (m.in. Gruper sp. z o.o.; Sport Medica SA; Logotec Engineering SA).

 

Juliusz Madej - Członek Rady Nadzorczej 

Prezydent Uczelni  Łazarskiego od 2007. Przewodniczący Board of Trustees Uczelni Łazarskiego  od 2005. W latach 2000-2007 pełnomocnik Założyciela odpowiedzialny za rozwój Uczelni, sprawy finansowe i administracyjne oraz rozbudowę kampusu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Madej Sp. z o.o. od 2000, a w latach 1990-2000 przewodniczący Zarządu tej spółki. W 2008-2011 członek Rady Nadzorczej Suntech S.A. Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Patio od 2008 do 2016.

Główne doświadczenia i kompetencje: zarządzanie organizacją, zarządzanie zespołami, ewaluacja procesów, rachunkowość zarządcza. Uczestnik kursów szkoleniowych dotyczących zarządzania Uczelnią w Harvard Kennedy School w 2009 i 2010r oraz w Central European University w 2011.

 

Piotr Janaszek-Seydlitz - Członek Rady Nadzorczej

Menadżer z dużym doświadczeniem w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw (branża usług medycznych, doradczych, prawnych). Liczne zrealizowane z sukcesem projekty inwestycyjne (SPO, M&A, otwarcie nowych placówek). Doświadczenie w bieżącym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa (budżetowanie, raportowanie – w tym giełdowe, zarządzanie płynnością). Doświadczenie w prowadzeniu projektów IT wspierających obszary finansów i administracji. 

 

Mariusz Kubaczyński - Członek Rady Nadzorczej

Ekspert w zarządzaniu finansami i księgowości, w tym w finansach dużych firm (doświadczenie w firmach farmaceutycznych z TOP-25). Lider z szerokim doświadczeniem w administracji biznesowej i zarządzaniu zespołami finansowymi. Dogłębna znajomość sektorów farmaceutycznego, ubezpieczeniowego, IT oraz architektonicznego. Doświadczenie w raportowaniu w ramach organizacji wielonarodowych i instytucji rządowych. Znajomość procesów zarządczych i standardów rachunkowości zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach (IFRS/GAAP). Pomyślne audyty statutowe we wszystkich zarządzanych firmach. 

 

Tomasz Widomski - Członek Rady Nadzorczej 

Współzałożyciel firmy ELPROMA i jej pierwszy dyrektor generalny (CEO) w latach 1992-2014. Tomasz jest przedsiębiorcą i biznesmenem z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży IT, ekspertem w zakresie serwerów czasu NTP/PTP IEEE1588. Jest doradcą UE i ITU w dziedzinie czasu i synchronizacji oraz związanego z nimi cyberbezpieczeństwa. Jest ekspertem w zakresie rynku finansowego MiFID II, telekomunikacji 5G, inteligentnych sieci IEC 61850, obliczeń CLOUD/EDGE/FOG oraz przemysłu 4.0 TSN. Jest również aktywny w dziedzinie telemetrii/M2M. Obecnie posiada ważną akredytację jako doradca dla ITU-R (grupa robocza WP 7A aktywna w standaryzacji czasu i częstotliwości).

 

Członkowie Rady Nadzorczej Suntech S.A. spełniają kryteria niezależności, wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. 

 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+