Akcjonariat

Poniżej prezentujemy aktualny skład akcjonariatu Suntech S.A. z podziałem na liczbę akcji i głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 20 940 000, ilość akcji Spółki 15 940 000, kapitał zakładowy 1 594 000 PLN.

 

Akcjonariat według liczby akcji

Piotr Saczuk

Wojciech Franczak

Artur Tomaszewski

Andrzej Saczuk

Inni

Akcjonariat według liczby głosów

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+