Umowa z Optare Solutions

Raport

Znaczące zamówienie od klienta z Singapuru

Raport

Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport Załącznik 1

Zawarcie znaczącej umowy

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 27.06.2023 roku

Raport

Wypłata dywidendy Suntech S.A.

Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 27.06.2023 r.

Raport Załącznik 1

Znacząca umowa z nowym klientem

Raport

Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze art. 19 MAR

Raport

Zawarcie znaczącej umowy z CSG

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 29.06.2022 roku

Raport Załącznik 1

Wypłata dywidendy Suntech S.A.

Raport

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+