Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 29.06.2022 r.

Raport Załącznik 1

Zawarcie znaczącej umowy z Accenture Pte Ltd

Raport

Znaczące zamówienia od klienta z Ameryki Północnej

Raport

Znaczące zamówienie z firmy Exatel S.A.

Raport

Powiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze art. 19 MAR

Raport Załącznik 1

Zawarcie znaczącej umowy z klientem ze Skandynawii

Raport

Umowa o znaczącym dofinansowaniu projektu ze środków publicznych

Raport

Znaczące zamówienie od klienta z Ameryki Północnej

Raport

Znaczące zamówienie od nowego klienta z Azji Południowo-Wschodniej

Raport

Znaczące zamówienie od klienta z Ameryki Północnej

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 29.06.2021

Raport Załącznik 1

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 29.06.2021 r.

Raport

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+