Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.06.2023

Raport Załącznik 1

Wypłata dywidendy Suntech S.A.

Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 27.06.2023 r.

Raport Załącznik 1

Korekta raportu EBI 2/2023 dotyczącego publikacji Raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku

Raport Załącznik 1

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport

Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem

Raport

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+