Korekta raportu EBI 2/2023 dotyczącego publikacji Raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku

Raport Załącznik 1

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Raport

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Raport

Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 29.06.2022 roku

Raport Załącznik 1

Wypłata dywidendy Suntech S.A.

Raport

Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2022

Raport Załącznik 1

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+