Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 27.06.2023 roku

Raport Załącznik 1

Informacja o podjętych uchwałach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27.06.2023

Raport Załącznik 1

Wypłata dywidendy Suntech S.A.

Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Suntech S.A. na dzień 27.06.2023 r.

Raport Załącznik 1

Korekta raportu EBI 2/2023 dotyczącego publikacji Raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku

Raport Załącznik 1

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+