Jeśli chciałbyś rozwijać swoje kompetencje zgodnie z nowoczesnymi trendami w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku i uczestniczyć w ciekawych projektach informatycznych w branży telekomunikacyjnej realizowanych w kraju i za granicą, zapraszamy do naszego zespołu. Aktualnie poszukujemy osób do pracy na stanowisku:

 

OSS Delivery Manager

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska:

 • Raportuje do Dyrektora Technicznego (CTO)
 • Odpowiada za realizację wdrożeń systemów OSS u polskich i zagranicznych operatorów telekomunikacyjnych
 • Zarządza relacjami z kluczowym personelem ze strony klienta zapewniając właściwą komunikację na wszystkich etapach projektu
 • Zarządza zespołem specjalistów (inżynierów wdrożeń) delegując im poszczególne zadania projektowe i odbierając ich wyniki
 • Przygotowuje plan wdrożenia (zakres, zasoby, budżet i harmonogram) a następnie koordynuje przebieg prac w celu osiągnięcia założonych parametrów
 • Pełni wiodącą rolę we wszystkich fazach projektu, a w szczególności:
   • analizie wdrożeniowej polegającej na opracowaniu i zatwierdzeniu z klientem szczegółowego projektu technicznego wdrożenia
   • realizacji prac wdrożeniowych polegających na konfiguracji, integracji i kastomizacji systemów (w tym migracja danych, implementacja procesów biznesowych w narzędziu BPM)
   • organizacji i przeprowadzeniu szkoleń
   • wykonaniu testów akceptacyjnych i wsparciu uruchomienia produkcyjnego
 • Współpracuje z grupą managerów odpowiedzialnych za dostarczanie systemów będących przedmiotem wdrożeń (Resource Inventory, Resource Planning, Resource Logistics, Service Inventory, Service Order Management and Fullfilllment, Workflow, Workforce Management i inne)
 • Współpracuje z kierownikiem zespołu Quality Assurance w zakresie zdefiniowania planu testów wewnętrznych i odbierania ich wyników

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu wdrożeniami systemów OSS (w roli kierownika projektu lub lidera merytorycznego wdrożenia po stronie klienta, integratora lub dostawcy oprogramowania)
 • Wiedza merytoryczna na temat procesów zarządzania siecią telekomunikacyjną (głównie w obszarach Resource and Service Management) oraz systemów informatycznych wspierających te procesy
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z integracją systemów informatycznych (BPM, SOA, WebServices)
 • Praktyczna znajomość środowiska bazodanowego MS SQL Server oraz umiejętność definiowania wymagań i delegowania zadań związanych z przetwarzaniem danych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Dyspozycyjność i gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych
 • Otwartość umysłu, wszechstronność, odporność na stres i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji w dynamicznie zmieniających się okolicznościach

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami
 • Doświadczenie w roli architekta systemów i/lub analityka biznesowego
 • Doświadczenie w zarządzaniu co najmniej 5-osobowym zespołem specjalistów IT
 • Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń oraz testów akceptacyjnych
 • Znajomość rozwiązań GIS
 • Znajomość technologii sieciowych, w szczególności IP, WDM, 5G, SDN
 • Znajomość standardu ITIL oraz praktycznych aspektów świadczenia usług wsparcia i utrzymania systemów informatycznych
 • Znajomość standardów TM Forum (eTOM, SID, TAM, Open API)
 • Znajomość notacji BPMN i umiejętność modelowania procesów biznesowych

 

Zapewniamy:

 • Dynamiczny rozwój kompetencji w środowisku innowacyjnych produktów
 • Elastyczne formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa zlecenie, kontrakt B2B
 • Prywatną opiekę medyczną
 • System kafeteryjny do indywidualnego wyboru świadczeń pozapłacowych typu karnety sportowe, bilety do kina, teatru, dopłata do wakacji itp.
 • Doskonałą, dobrze skomunikowaną lokalizację
 • Dofinansowanie obiadów :)

 

Aplikuj na:

OSS Delivery Manager

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google+