Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Celem projektu jest rozwój sprzedaży systemu SunVizion Network Inventory na międzynarodowym rynku rozwiązań OSS, ze szczególnym naciskiem na rynek brazylijski i irański, wzrost rozpoznawalności marki SunVizion, pod którą oferowane jest rozwiązanie, oraz podpisanie nowych kontraktów zagranicznych dotyczących sprzedaży SunVizion Network Inventory.

Dofinansowanie projektu wynosi 537 060 PLN .

Ogólna wartość projektu 745 382 PLN.

Umowa podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nr umowy: POIR.03.03.03-14-0069/17

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

 

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+