Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania  3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu była promocja marki SunVizion na światowych rynkach OSS/BSS. Efektem projektu jest wzrost sprzedaży zagranicznej rozwiązań do planowania i inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej, podpisanie kontraktów z nowymi klientami zagranicznymi oraz poprawa rozpoznawalności marki SunVizion na świecie.

Dofinansowanie projektu wynosi 191 441 PLN.

Całkowita wartość projektu wynosi 470 920 PLN.

Umowa podpisana z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Nr umowy: RPMA.03.02.02.-14-6508/16-00

Projekt realizowany był w latach 2017-2018.

 

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+