Realizowany w ramach programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie: Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Dofinansowanie projektu: 3 218 207,35 PLN

Ogólna wartość projektu:  5 363 678,91 PLN

Umowa POIR.01.01.02-00-0086/16-00

Umowa podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Projekt był realizowany w okresie od 1.07.2016-21.01.2019

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego w skali światowej systemu, który zwiększa efektywność realizacji procesów sprzedaży u operatora telekomunikacyjnego, obniża jej koszty oraz eliminuje problemy obecne w systemach opartych na tradycyjnym, "statycznym” procesie.

Więcej informacji o systemie

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+