Realizowany w ramach działania 1.4.1 ,, Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo rozwojową a gospodarką, rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Dofinansowanie projektu: 1 514 860 PLN

Ogólna wartość projektu:  5 401 048 PLN

Umowa podpisana z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Realizacja projektu w okresie: 01.01.2007-30.10.2008

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+