Realizowany w ramach programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap I

Dofinansowanie projektu 10 000 PLN

Ogólna wartość projektu  15 250 PLN

Umowa POIG.06.01.00-14-003/09-00

Umowa podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Realizacja projektu w okresie 06.04.2009-01.09.2009

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+