Realizowany w ramach programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Etap II 

Dofinansowanie projektu: 200.000 PLN

Ogólna wartość projektu: 400.000 PLN

Umowa POIG.06.01.00-14-233/00-00

Umowa podpisana z Polską Agencją Przedsiębiorczości

Realizacja projektu w okresie: 01.10.2010-30.09.2012

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+