Suntech S.A. unieważnia postępowania zapytania ofertowego z dnia 21.02.2018 r. na wykonanie filmu reklamowego prezentującego funkcjonalności systemów SunVizion Network Inventory oraz SunVizion Network Planning, który ma być wykonany w ramach projektu Internacjonalizacja marki SunVizion na światowych rynkach OSS/BSS

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania  3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu postępowania drogą mailową.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+