Informacja o złożonych ofertach w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym z dnia 13.02.2018 na przeprowadzenie audytu projektu

 

Warszawa, dnia 20.02.2018 r.

 

Uprzejmie informujmy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożone w dniu 13.02.2018r. w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu w ramach podpisanej umowy POIR.01.01.02-00-0086/16 "Smart Service Designer- innowacyjny system informatyczny do projektowania i zestawienia usług telekomunikacyjnych w oparciu o algorytmy dynamicznej analizy katalogu usług” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zostało złożonych 14 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Verum Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk z Katowic, która została wybrana przez spółkę do przeprowadzenia audytu.

 

Zarząd Suntech S.A.

 

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+