Suntech rozszerzył swoją ofertę o unikalny w skali światowej system wspierający procesy rozbudowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnej. SunVizion Network Rollout Management znacząco przyspiesza proces rozbudowy sieci, zmniejsza CAPEX i OPEX oraz usprawnia kluczowe procesy biznesowe związane z rozwojem sieci i jej obsługą.

Rozbudowa sieci telekomunikacyjnej jest procesem niezwykle skomplikowanym i kosztownym. Operator musi w krótkim czasie zainstalować lub zmodernizować tysiące elementów sieci.

Ograniczone zasoby ludzkie zaangażowane w projekt zarządzają setkami procesów biznesowych jednocześnie, a każdy z tych procesów może składać się z kilkuset zadań i obejmować kilka jednostek organizacyjnych operatora (dział planowania, techniczny,  finansowy). Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że raz zaplanowane procesy biznesowe wymagają częstych modyfikacji spowodowanych na przykład zmianą prawa odnośnie trybu uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Rozwiązanie Suntechu porządkuje i automatyzuje wszelkie procesy związane z budową sieci znacząco redukując czas i koszty całego przedsięwzięcia. System pozwala wykryć i wyeliminować  opóźnienia, nadużycia i inne nieprawidłowości, wskazując na przykład rażące rozbieżności kosztów i czasów realizacji porównywalnych zadań. Dane zbierane w trakcie poszczególnych procesów są automatycznie przekazywane i wprowadzane do odpowiednich systemów IT,  co wyklucza konieczność powtórnego ich wpisywania przez innych pracowników i znacznie usprawnia komunikację uczestników procesu.

Więcej o Network Rollout Management.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+