Z przyjemnością informujemy, że wersja 18.0 systemu SunVizion jest już dostępna. SunVizion został udoskonalony o wiele nowych funkcjonalności.  Dotyczą one głównie ułatwień w zakresie korzystania, udostępniania i integracji systemu. Zgodność ze standardami Open API TM Forum to kolejny ważny krok w kierunku lepszego dopasowanie aplikacji do ekosystemów największych światowych graczy telekomowych. Mimo publicznego dostępu do wersji chmurowej aplikacji bezpieczeństwo SunVizion pozostanie na najwyższym poziomie przy zapewnieniu pełnej skalowalności w środowisku web.

Bardziej otwarty

Koszt integracji systemów OSS i BSS jest istotnym czynnikiem przy planowaniu ich architektur przez operatorów sieci . Nie mniej ważne wyzwania to czas, wysiłek, złożoność i ryzyko. W ostatnim czasie otwarte interfejsy API TM Forum zyskują coraz większą akceptację i są wykorzystywane jako mechanizmy ograniczające trudności związane z integracją.

 

SunVizion 18.0 wprowadza aktualizacje wewnętrznych i zewnętrznych interfejsów w celu zwiększenia zgodności ze standardami

Open API. Następujące specyfikacje TM Forum już uwzględniono w wersji 18.0:

  • TMF639 (Resource Inventory Management),
  • TMF652 (Resource Ordering Management),
  • TMF667 (Document Management).

Trwają też prace nad standaryzacją i rozwojem dodatkowych interfejsów. Rozwój interfejsów API REST wytycza ścieżkę w kierunku bardziej ustandaryzowanych integracji SunVizion z aplikacjami innych firm. Nowe interfejsy uzupełnią obszerną listę istniejących interfejsów, już oferowanych przez SunVizion.

Jeszcze bezpieczniejszy

Przy niesłabnących globalnych zagrożeniach dla cyberbezpieczeństwa głównym celem cyberataków stają się sieci komunikacyjne oraz zarządzające nimi rozwiązania OSS/BSS/NMS. Dlatego też wśród operatorów rośnie popularność rozwiązań do zarządzania siecią bardziej natywnych dla chmury i hostowanych w chmurze. Znaczenie bezpieczeństwa aplikacji dla ochrony klientów i ich infrastruktury jest w SunVizion rzeczą zasadniczą, dlatego też w wersji 18.0 położono ogromny nacisk na kwestie bezpieczeństwa aplikacji chmurowych.  

 

Wersja 18.0 SunVizion została opracowana z uwzględnieniem kryteriów zawartych w raporcie „OWASP Top Ten” oraz innych mechanizmów wzmacniających cyberbezpieczeństwo. OWASP (Open Web Application Security Project) to otwarta społeczność specjalistów ds. bezpieczeństwa sieci i fundacja non-profit, która dąży do poprawy bezpieczeństwa aplikacji. Co cztery lata organizacja publikuje ogólnie dostępny raport dotyczący podatności aplikacji webowych, będący jednocześnie poradnikiem. „OWASP Top Ten”, zawierający 10 najistotniejszych kategorii problemów bezpieczeństwa w zakresie aplikacjach webowych, jest powszechnie uznawany przez programistów za ważny dokument pomagający przy tworzeniu bezpiecznych aplikacji internetowych.

 

SunVizion aktywnie współpracuje przy rozwijaniu metod wzmacniających cyberbezpieczeństwo, aby zapewnić odporność na ewoluujące cyberzagrożenia.

 

Bardziej użyteczny

Wersja 18.0 wprowadza pewne zmiany w design’ie i układzie graficznym systemu SunVizion. Jednak większość zaawansowanych funkcji z zakresu użyteczności (usability) przynajmniej na razie nie będzie widoczna dla użytkowników SunVizion. Bardziej znaczące zmiany dotyczące interfejsu użytkownika i ogólnej poprawy doświadczeń użytkownika (ang. user experience), będą pojawiać się w kolejnych wersjach i ich celem będzie sprawić, że operacje realizowane przez operatorów sieci będą wydajniejsze, bardziej płynne i intuicyjne (nie wspominając o tym, że będą bardziej atrakcyjne wizualnie).

 

Import plików

Jednym z podstawowych komponentów pakietu SunVizion jest Network Inventory, który pomaga zarządzać fizycznymi zasobami sieci operatora. Network Planning , służy do projektowania i planowania sieci a Network Roll-Out Management do zarządzania rozbudową sieci. Zewnętrzne dokumenty CAD (Computer-Aided Design) były dotychczas wprowadzane do SunVizion Network Inventory tylko poprzez niestandardowy proces migracji. Wersja 18.0 niweluje ten problem. Import plików CAD można teraz przeprowadzać za pomocą interfejsu użytkownika bez konieczności tworzenia kodu. Dzięki temu pliki CAD łatwiej niż w poprzednich wersjach można udostępniać/wymieniać.

 

Roadmapa

Kolejna wersja SunVizion to m.in. jeszcze wieksza kompatybilność z chmurą, dziesiątki ulepszeń UX, nowe otwarte interfejsy API oraz inne funkcjonalności związane z platformą.

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+