Wiele się mówi w branży telekomunikacyjnej o sieciach Open RAN (Radio Access Networks) czy prywatnych sieciach komórkowych. Nie można jednak zapominać o innowacjach w systemach OSS/BSS pozwalających m.in. na monetyzację sieci 5G. To właśnie coraz bardziej ‘inteligentne’ systemy BSS/OSS obsługujące sieci nowej generacji i wspomagające działanie innowacyjnych technologii odegrają bardzo ważną rolę w cyfrowej transformacji sieci telekomunikacyjnych, przekonują analitycy i eksperci branżowi.

 

Obiecujące perspektywy dla rozwoju rynku systemów OSS/BSS nowej generacji potwierdzają prognozy na najbliższe lata. Rynek sieci OSS/BSS nowej generacji (ang. Next Generation Network OSS BSS - NGN OSS BSS) zapewnia możliwości, które stają się absolutnym wymogiem dla dostawców usług komunikacyjnych wszystkich typów, w tym tradycyjnych operatorów (stacjonarnych, bezprzewodowych i kablowych/internet), operatorów wielu systemów MSO (Multiple System Operators) oraz operatorów platform OTT (Over-the-Top).

Aby móc w pełni czerpać korzyści z technologii, takich jak sieci definiowane programowo SDN (Software Defined Networking) czy wirtualizacja funkcji sieciowych NFV (Network Functions Virtualization), firmy telekomunikacyjne muszą dostosowywać swoje systemy OSS/BSS do tych technologii, zaznaczają eksperci branżowi.

 

Kiedy firma Mind Commerce po raz pierwszy zaczęła przeprowadzać analizy rynku sieci OSS/BSS w 2007 roku, dwie wiodące kwestie dotyczyły potrzeby skonsolidowania wsparcia operacyjnego i billingu, oraz przygotowania do wprowadzania usług i sieci nowej generacji opartych na protokole IP. Chociaż nadal są to dwa bardzo ważne powody, dla których operatorzy decydują się na korzystanie z platform NGN OSS/BSS, to obecnie jest o wiele więcej argumentów przemawiających za wyborem takich rozwiązań. Analitycy firmy Mind Commerce w swoim raporcie Next Generation Network OSS and BSS Market Outlook and Forecasts 2021 – 2028 wskazują na trzy kluczowe obszary zastosowań systemów NGN OSS/BSS:

Sieć komórkowa piątej generacji (5G): Wspieranie przez systemy NGN OSS/BSS funkcji warstwowania sieci 5G (ang. 5G network slicing), zarówno w zakresie administrowania alokacjami warstw (w tym SLA), jak i rozliczeń za wykorzystywanie poszczególnych warstw. Operatorzy telekomunikacyjni  będą również potrzebować rozwiązań NGN OSS/BSS do obsługi masowych systemów IoT obsługiwanych przez sieci 5G.

 

Internet rzeczy (IoT - Internet of Things): IoT będzie wymagał wsparcia operacyjnego w zakresie pośrednictwa między sieciami i systemami. Ponadto, systemy billingowe i rozliczeniowe IoT stanowią znaczący potencjalny obszar wzrostu dla rynku systemów NGN OSS/BSS. Długoterminowe uwierzytelnianie i autoryzacja IoT oraz korzystanie z technologii  blockchain również pojawią się jako kluczowy obszar uzależniony od NGN OSS.

 

Aplikacje i usługi nowej generacji: Sieci 5G stwarzają możliwość wprowadzania wielu usług nowej generacji, w tym opartych na technologiach wirtualnej rzeczywistości (VR - virtual reality). Pojawią się nowe modele biznesowe dla aplikacji i usług VR oraz innych aplikacji nowej generacji, których obsługa będzie wymagała wspomagania ze strony systemów NGN OSS/BSS. Na przykład dostawcy usług internetowych będą musieli obsługiwać tożsamość wirtualną, a także łączyć świat wirtualny i rzeczywisty, oferując aplikacje i usługi w ramach rzeczywistości mieszanej (ang. Mixed Reality). Wszystkie te obszary będą wymagały wsparcia operacyjnego.

 

Kluczowe cechy, które powinien posiadać system NGN OSS/BSS

 • Gotowość do pracy w środowisku chmurowym.
 • Automatyzacja operacji.
 • Wykorzystanie analityki opartej na sztucznej inteligencji/uczeniu maszynowym (AI/ML).
 • Samouczenie się i samonaprawa.
 • Obsługa sieci hybrydowych: obsługa SDN/NFV, urządzeń hostowanych w chmurze, urządzeń i funkcji sieciowych.
 • Zdolność do sprostania wymaganiom sieci programowalnych i zwirtualizowanych
 • Oparcie na standardach i normach.

 

Dodatkowe informacje z raportu Mind Commerce

 • Rynek globalnych usług NGN OSS/BSS w 2020 roku osiągnął wartość 39,8 mld USD.
 • Do 2028 roku rynek NGN OSS/BSS będzie rósł średniorocznie w tempie 9,2% (CAGR), by osiągnąć wartość 80,7 mld USD.
 • Rozwiązania software’owe dominują, stanowiąc 87% całego rynku NGN OSS/BSS.
 • Najczęstszym obszarem wdrożeń są platformy chmurowe (w 2020 r. stanowiły 77,8% całego rynku NGN OSS/BSS) i według prognoz analityków osiągną najwyższy wzrost w latach 2021–2028 z CAGR na poziomie 10,3%.
 • Ameryka Północna ma największy udział (36,1%) w całym rynku NGN OSS/BSS.

Newsletter

Newsletter

captcha 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google+