Sztuczna inteligencja (AI - Artificial Intelligence) to potężna innowacja technologiczna, z której zalet coraz częściej korzysta branża telekomunikacyjna. Dla coraz większej liczby operatorów sieci komórkowych sztuczna inteligencja staje się podstawą modeli operacyjnych i biznesowych. Wykorzystują oni algorytmy AI do projektowania sieci, poprawy obsługi klienta, usprawniania i automatyzacji procesów biznesowych oraz optymalizacji infrastruktury sieciowej.

Aplikacje AI będą kluczową siłą napędową innowacji w przemyśle telekomunikacyjnym, w szczególności w ramach przechodzenia na zwirtualizowane sieci 5G. Infrastruktura światłowodowa i sieci 5G przyspieszą cyfryzację usług i procesów przemysłowych, umożliwiając szybką ekspansję Internetu rzeczy (IoT).

 

Suntech dostrzega rosnącą wagę wykorzystywania innowacji AI w telekomunikacji. W ramach unijnego „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Suntech  realizuje projekt o nazwie AI Net Planner. Celem tego projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego wspomagającego procesy projektowania sieci 5G z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji. System AI Net Planner ma umożliwić m.in. skrócenie czasu planowania i budowy sieci 5G, dzięki czemu ma on szansę stać się wiodącym rozwiązaniem na światowym rynku systemów OSS. Grupą docelową przygotowywanego rozwiązania są operatorzy sieci 5G, a także planujący budowę i eksploatację sieci 5G. Projekt będzie realizowany do 22 grudnia 2023 roku.

 

Według IDC, 63,5 proc. firm telekomunikacyjnych aktywnie wdraża sztuczną inteligencję, aby poprawić funkcjonowanie swojej infrastruktury sieciowej. Sztuczna inteligencja wspomaga optymalizację pracy sieci, zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa, co ułatwia operatorom telekomunikacyjnym optymalizowanie i kierowanie ruchem w swoich sieciach.

 

Możliwość przewidywania anomalii w sieci pozwala także rozwiązywać problemy, zanim się pojawią oraz uruchamiać mechanizmy automatycznego przekierowywania ruchu za pomocą systemów monitorowania wspomaganych AI. Wzrost wykorzystywania funkcji samooptymalizacji sieci w firmach telekomunikacyjnych rośnie średniorocznie o ponad 50 proc. (CAGR). Stosowanie aplikacji AI do zapobiegania awariom urządzeń i systemów zanim wystąpią (ang. predictive maintenance) pozwala na przewidywanie przyszłości na podstawie danych historycznych. Wiele korzyści może przynieść zainwestowanie w rozwiązania oparte na AI pozwalające na monitorowanie stopnia wyeksploatowania sprzętu oraz przewidywanie potencjalnych punktów wystąpienia awarii.

 

Coraz więcej innowacji jest też wprowadzanych do call center, gdzie AI i programowanie neurolingwistyczne NLP (neuro-linguistic programming) są wykorzystywane do analizowania wiadomości wysyłanych przez klientów do call center, oraz notatek sporządzonych przez agentów call center, co ma na celu poprawę jakości obsługi klienta.

 

Operatorzy telekomunikacyjni uważają, że oprogramowanie AI stanowi również klucz do poprawy efektywności energetycznej sieci, jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Nokia i GSMA Intelligence. Wykazało ono, że 83 proc. ankietowanych postrzega efektywność energetyczną jako główną siłę napędową transformacji sieci. Respondenci przyznali, że wciąż znajdują się na wczesnym etapie planowania i testowania wykorzystania sztucznej inteligencji w zakresie efektywności energetycznej. Około połowa uczestników badania stwierdziła, że spodziewa się uzyskania oszczędności energii rzędu 10-20 proc. w ciągu najbliższych 2 lat, kiedy rozwiązania energetyczne AI będą wprowadzone i optymalizowane.

 

Zastosowania AI w telekomunikacji:

 • zapobieganie awariom urządzeń i systemów zanim wystąpią (ang. predictive maintenance);
 • optymalizacja projektowania i działania sieci;
 • spersonalizowana interakcja cyfrowa z klientem;
 • rozwój usług;
 • wirtualni asystenci i chatboty;
 • analizy danych mobilnych;
 • doskonalenie systemów billingowych;
 • lepsza alokacja zasobów;
 • optymalizacja sprzedaży B2B;
 • poprawa cyberbezpieczeństwa, w tym wykrywanie i zapobieganie cyberoszustwom;
 • poprawa efektywności energetycznej;
 • automatyzacja procesów biznesowych (RPA - Robotic Process Automation).

Główne wyzwania związane z wykorzystywaniem AI w telekomunikacji to: nieustrukturyzowane i niekompletne dane, potrzeba dodatkowej wiedzy technicznej i zatrudniania specjalistów ds. AI oraz integracja techniczna projektów AI.

 

AI to jednak nie tylko innowacja technologiczna niosąca duże potencjalne korzyści, ale i pewne ryzyko. Sztuczna inteligencja opiera się na dużych ilościach danych, często dotyczących osób fizycznych. Dlatego ważne jest, aby algorytmy AI były wykorzystywane w sposób odpowiedzialny, który chroni podstawowe prawa człowieka. Mając to na uwadze, grupa operatorów sieci komórkowych we współprac z GSMA Association stworzyła dokument „The AI Ethics Playbook”, w którym określono zasady etycznego wykorzystania sztucznej inteligencji. GSMA i stowarzyszenie ETNO (European Telecommunications Network Operators' Association) z zadowoleniem przyjęły też inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą propozycji rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji.

 

Szybki rozwój AI na rynku telekomunikacyjnym odzwierciedla rosnące znaczenie tej technologii w branży. Operatorzy sieci, którzy nie zdecydują się na wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji, mogą mieć problemy z wydajnym przetwarzaniem informacji i analizą danych w czasie rzeczywistym oraz podejmowaniem decyzji biznesowych i technicznych na dużą skalę w zwirtualizowanych sieciach cyfrowych nowej generacji.

Newsletter

Newsletter

captcha 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google+