Analizy rynkowe pokazują, że przejście na zdalny tryb pracy w ostatnich 2 latach miało pozytywny wpływ na rynek rozwiązań OSS/BSS, o czym świadczy widoczne przyspieszenie ich wdrożeń. Wykładniczy wzrost zużycia danych podczas pandemii COVID-19 zwiększył też zapotrzebowanie na narzędzia i usługi OSS/BSS w chmurze, wynika z raportu OSS & BSS Market Growth 2021-2030, Covid 19 Outbreak Impact, przygotowanego przez ekspertów firmy Report Ocean oraz  prognoz Allied Market Research. W obu wymienionych raportach SunVizion został po raz pierwszy wymieniony obok kluczowych globalnych dostawców rozwiązań OSS/BSS.

 Według prognoz Allied Market Research, w latach 2020-2027 globalny rynek OSS/BSS będzie średniorocznie rosnąć (wskaźnik CAGR) na poziomie 13,7 proc., by do 2027 roku osiągnąć wartość ponad 102 miliardów dolarów. Dla porównania w 2019 roku – według danych przedstawionych przez Allied Market Research – rynek OSS/BSS wygenerował 36,85 miliarda dolarów, a w 2020 r. 41,54 miliarda dolarów.

 

W obu wymienionych raportach Suntech, oferujący globalnie swoje rozwiązania pod marką SunVizion (www.sunvizion.com), został po raz pierwszy wymieniony obok kluczowych globalnych dostawców rozwiązań OSS/BSS, takich jak m.in. Ericsson, Nokia, Huawei, HPE czy Cisco.

 

Rozwiązania i usługi OSS/BSS wspierają procesy zarzadzania siecią telekomunikacyjną, obsługę klientów oraz koordynację zasobami i usługami. Pomagają też operatorom w projektowaniu, obsłudze, budowie i utrzymaniu sieci telekomunikacyjnych oraz przy pozyskiwaniu wiedzy operacyjnej i rynkowej na podstawie analiz dużych zbiorów danych (big data), dzięki czemu telekomy mogą poprawiać wydajność operacyjną i lepiej przewidywać trendy rynkowe.

 

Wdrożenia rozwiązań OSS/BSS znacząco wzrosły wśród operatorów telekomunikacyjnych w zakresie takich zastosowań, jak: zamówienia klientów, billing, konfigurowanie komponentów sieciowych, zarządzanie przepustowością sieci, proaktywne monitorowanie różnych warstw sieci czy zarządzanie awariami.

 

Ze względu na ogromny wzrost zapotrzebowania w okresie pandemicznych lockdownów na hybrydowy model pracy, wideokonferencje i naukę zdalną, konsumenci potrzebują niezawodnych i bezpiecznych łączy szerokopasmowych. Przyspieszenie transformacji cyfrowej, wymuszone przez uwarunkowania pandemiczne, stworzyło nowe, duże możliwości dla rozwoju rynku OSS i BSS, gdyż operatorzy telekomunikacyjni muszą modernizować swoje rozwiązania OSS/BSS, aby sprostać zmieniającym się i rosnącym wymaganiom konsumentów, przekonują analitycy.

 

Główne czynniki napędzające wzrost globalnego rynku OSS/BSS wskazywane przez Report Ocean to:

  • wzrost zapotrzebowania na systemy OSS/BSS w chmurze ze względu na oferowane przez nie korzyści, takie jak elastyczność, efektywność kosztowa i możliwość optymalizowania biznesu;
  • priorytetowe inwestycje operatorów telekomunikacyjnych w modernizacje swoich sieci poprzez transformacje OSS/BSS;
  • wykładniczy wzrost zużycia danych spowodowany pandemią COVID-19;
  • wzrost zapotrzebowania na niższe koszty operacyjne oraz zapewnianie lepszych doświadczeń klientom;
  • konieczność wprowadzania przez telekomy innowacyjnych rozwiązań w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

 

Jednakże trudności związane z integrowaniem przyszłych systemów OSS/BSS z już istniejącymi, mogą w pewnym stopniu wyhamowywać rozwój rynku, przestrzegają eksperci branżowi.

Z drugiej strony, można spodziewać się, że wzrost złożoności ekosystemu sieci telekomunikacyjnych ze względu na wprowadzanie nowych technologii, takich jak 5G i Internet rzeczy (IoT), zapewni „nowe, lukratywne możliwości rozwoju rynku”. Ponadto, w ocenie ekspertów Report Ocean, kolejnym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi globalnego rynku w latach 2020-2027 będzie wzrost wdrożeń rozwiązań OSS i BSS nowej generacji (NGOSS - Next-Generation OSS & BSS), które mają na celu ulepszanie działania tradycyjnych systemów OSS.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+