Dołącz do naszego najbliższego webinaru, aby zobaczyć, jak w kilka minut uruchomić usługę zamówioną przez klienta.

Podczas webinaru pokażemy:

  • feasibilty check

  • stworzenie zamówienia usługi

  • zaprojektowanie usługi w systemie i jej dekompozycja na CFS (Customer Facing Services) and RFS (Resource Facing Services)

  • alokację zasobów sieciowych niezbędnych do realizacji usługi

  • zarządzanie pracami ekip terenowych

  • aktywację usługi

A wszystko to w nie więcej niż 30 minut na live demo rozwiązania SunVizion Service Order Management.

Webinar odbędzie się w czwartek, 7 lipca o godz. 8.00.

Webinar będzie prowadzony w języku angielskim. 

Zarejestruj się

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+