Suntech wprowadził do oferty SunVizion Service Fulfilment, rozwiązanie usprawniające proces dostarczania usług abonentom, od projektowania usługi, po jej uruchomienie u abonenta. Dynamiczny proces tworzenia usług w oparciu o katalog gotowych komponentów skraca czas ich modelowania, znacząco przyspieszając cały proces wprowadzania nowych produktów operatora na rynek.

SunVizion Service Fulfillment obejmuje zintegrowane wewnętrznie i gotowe do zewnętrznej integracji następujące moduły: katalog usług (product catalogue), inwentaryzacja usług (service inventory), paszportyzacja sieci (network inventory), workflow, workforce oraz moduł orkiestracji usługi na provisioning elementów sieci.

Dzięki projektowaniu nowych usług z gotowych elementów pobieranych z katalogu, SunVizion umożliwia maksymalnie szybkie modelowanie nowej usługi. W przypadku, gdy klient zmieni zamówienie, rozwiązanie może automatycznie rekonfigurować proces tworzenia usługi w trakcie jego realizacji. Moduł inwentaryzacji zasobów sieciowych zapewnia doskonałą widoczność i kontrolę nad elementami sieci. Precyzyjny wgląd w istniejące zasoby sieciowe ujawnia rzeczywistą wartość i potencjał sieci oraz optymalizuje planowanie jej kolejnych odcinków. Workflow zarządza przepływem danych między różnymi uczestnikami procesu service fulfilment: pracownikami wykonującymi poszczególne zadania, wykonawcami zewnętrznymi i systemami zewnętrznymi zintegrowanymi z SunVizion Service Fulfillment. Aplikacja webowa umożliwia wizualizację przepływu pracy na dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci.

"SunVizion Service Fulfilment jest odpowiedzią na oczekiwania dużej grupy naszych klientów i reakcją na współczesne trendy w świecie telko. Proces tworzenia i realizacji usług u operatora telekomunikacyjnego staje się coraz bardziej skomplikowany. Równocześnie czas wprowadzania nowej usługi do oferty jest kluczowym czynnikiem konkurencji. SunVizion Service Fulfilment godzi obie te potrzeby, upraszczając proces wprowadzania nowych usług i znacząco skracając jego czas"- mówi Magdalena Jabłońska, Menadżer Marketingu w firmie Suntech.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+