Lotnisko Chopina uruchomiło nowy system do paszportyzacji sieci teleinformatycznej, który dostarczyła firma Suntech. System ma usprawnić zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną należącą do portu lotniczego, umożliwiając szybszy dostęp do danych o wybranym elemencie infrastruktury, jego dokładnej lokalizacji i parametrach, a także o relacjach między poszczególnymi elementami infrastruktury.

Inteligentne zarządzanie danymi w systemie usprawni kluczowe procesy związane z zarządzaniem, np. skróci czas usuwania awarii infrastruktury i przyłączania nowych usługobiorców.

Większość naszych obecnych klientów to typowi operatorzy telekomunikacyjni. Nasze systemy zaczynają się jednak coraz częściej pojawiać w instytucjach, których podstawowa działalność biznesowa nie jest związana z telekomunikacją, czyli na przykład u operatorów energetycznych, w sieciach wodociągowych, czy właśnie w sektorze transportowym. Dzięki współpracy z Lotniskiem Chopina mogliśmy zdobyć bezcenną wiedzę na temat specyficznych potrzeb związanych z zarządzaniem siecią telekomunikacyjną na lotnisku. Wiedzę tę wykorzystujemy już teraz, prowadząc wdrożenia na innych europejskich lotniskach – mówi Piotr Saczuk, prezes Suntech.

W przypadku dużych portów lotniczych istotna jest dokładna wiedza na temat sieci zlokalizowanej w budynkach. Dostępne w systemie szczegółowe dane na temat rozmieszczenia kabli i urządzeń skracają czas uruchamiania nowych usług, przyłączania nowych abonentów (takich jak sklepy, czy punkty usługowe), a także przełączania obecnych abonentów w przypadku zmiany ich lokalizacji.

Dobrze opisana i skatalogowana infrastruktura telekomunikacyjna ma znaczenie dla zapewnienia ciągłości działania systemów teleinformatycznych w tym specjalistycznych systemów lotniskowych.  Wpływa to na dużo szybsze czasy reakcji służb utrzymaniowych na zaistniałe incydenty w sieci teleinformatycznej, na rozległe awarie w infrastrukturze telekomunikacyjnej itp. Niezwykle istotne znaczenie ma także szybka i precyzyjna identyfikacja kolizji z różnymi mediami i budowlami na etapie planowania inwestycji na terenie lotniska –  mówi Cezary Pytlos, p.o. rzecznika prasowego Lotniska Chopina w Warszawie.

Lotnisko Chopina jest jednym z największych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sieć telekomunikacyjna należąca do lotniska liczy 300 km, a w jej skład wchodzą: teletechniczna kanalizacja kablowa, telekomunikacyjne kable światłowodowe i kable miedziane, przełącznice kablowe, punkty dystrybucyjne, urządzenia aktywne. 

 

Tekst powstał w ramach planowanej przez Suntech S.A. realizacji projektu pt: „Internacjonalizacja marki SunVizion na światowych rynkach OSS/BSS” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.2 „Internacjonalizacja MŚP” Poddziałania 3.2.2 „Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+