Urząd Miejski w Bielsku-Białej zakończył wdrożenie systemu inwentaryzacji zasobów fizycznych dla Centrum Zarządzania Siecią szerokopasmową. Dzięki systemowi SunVizion Network Inventory dostarczonemu przez Suntech cała sieć należąca do miasta odwzorowana została w środowisku IT, co znacząco ułatwi zarządzanie infrastrukturą sieciową, zredukuje koszty jej utrzymania i usprawni procesy biznesowe.

W ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej” została zbudowana wydajna światłowodowa sieć szkieletowa i dystrybucyjna z elementami radiowymi. Urządzenia aktywne dla sieci dostarczyła firma Dimension Data (poprzednio NextiraOne). Część sieci przeznaczona jest na potrzeby samorządu w celu wykonywania e-usług publicznych, połączenia budynków administracji samorządowej, połączenia szkół i placówek oświatowych oraz placówek kultury i bibliotek. Część infrastruktury pasywnej sieci będzie natomiast udostępniana innym operatorom na zasadach rynkowych.

Obsługa takich sieci wymaga odpowiednio złożonego modelu zarządzania prawami dostępu przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności i pełnego bezpieczeństwa danych wszystkich podmiotów korzystających z sieci. To duże wyzwanie dla systemu paszportyzacji.

„Naszą przewagą jest to, że system Suntechu z założenia został stworzony dla potrzeb obsługi sieci budowanych przez samorządy. Dwa lata temu zaczęliśmy rozwijać wersję systemu kierowaną specjalnie dla tego sektora rynku” - mówi Piotr Saczuk, prezes Suntech S.A. – „Dzięki temu możemy teraz oferować system, który obsługuje praktycznie wszystkie zadania związane z paszportyzacją sieci publicznych. Rozwiązanie jest w pełni polskie i bardzo dobrze integruje się systemami inteligentnego transportu i innymi technologiami wspierającymi tzw. inteligentne miasta (smart cities).”

„System SunVizion pozwala na zhierarchizowane obrazowanie całego systemu sieciowego, począwszy od warstwy studni i kanalizacji, a skończywszy na włóknach światłowodowych, instalacjach wewnątrz budynków czy nawet usługach” - mówi Tomasz Zwinka, inspektor w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego. – „System SunVizion ma przyjazny i intuicyjny interfejs, a także rozpoznaje wiele formatów danych, które można importować i dalej przetwarzać. Nie bez znaczenia jest także fakt, że w jednym systemie zintegrowano zarządzanie wszelkimi informacjami na temat fizycznej i logicznej struktury sieciowej, jej konfiguracji, statusie i funkcjonowaniu. Tego typu program jest obecnie niezbędny do prawidłowego zarządzania zasobami sieciowymi w zakresie takim jak planowanie i rozbudowa sieci, konfiguracja i realizacja usług, obsługa awarii itp.”

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+