Suntech udostępnił wersję 14.1 SunVizion Network Inventory. Aplikacja webowa systemu udostępnia teraz wiele przydatnych funkcji, na przykład przeglądanie konfiguracji urządzeń, przeglądanie i zmianę zajętości slotów, wyszukiwanie usług powiązanych z zasobami, sprawdzanie możliwości realizacji połączeń logicznych i alokacja zasobów na ich potrzeby, edycja parametrów urządzeń. System rozwinął się także znacząco w zakresie możliwości związanych z planowaniem sieci, zarówno planowaniem operacyjnym, jak również planowaniem nowych odcinków sieci.

SunVizion wyposażony został ponadto w nowy komponent do przeglądania i edycji połączeń w węźle sieci kablowej. Umożliwia on efektywne wykonywanie połączeń dla urządzeń typu MDF i ODF, gdzie liczba portów i połączeń jest bardzo duża, a także generowanie raportów połączeń dla wszystkich elementów w węźle lub tylko dla wybranych.

Inną ciekawą funkcjonalnością nowej wersji SunVizion jest nowa edycja schematów fizycznych, którą cechuje prezentacja wielopoziomowych zagnieżdżonych instalacji urządzeń na jednym schemacie oraz prezentacja przekroju poprzecznego obrazującego głębokość zainstalowanych urządzeń.

Najnowsza wersja systemu dostępna jest w sprzedaży od lutego.

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+