Jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe w roku 2018

 1. W 2018 roku raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach: 
  Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2017 rok: 20 marca 2018 r.
  (w związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, stosownie do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2017 r.).
 2. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2018 roku: 15 maja 2018 r.
 3. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.
 4. Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2018 roku: 14 listopada 2018 r.

 

Newsletter

Newsletter

captcha 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Google+