Raporty EBI

Umowa w sprawie zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Spółki za 2017 rok przez Biegłego Rewidenta

Raport

Zawarcie znaczącej umowy

Raport

Zobacz starsze raporty

Raporty ESPI

Zawarcie znaczącej umowy

Raport

Zawarcie znaczącej umowy

Raport

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Suntech S.A. w dniu 20.06.2017 roku

Raport

Zobacz starsze raporty

Newsletter

Newsletter

captcha 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google+